Ved hjelp av termografering kan vi se og evaluere termiske mønstre.

Når det går strøm gjennom et materiale blir det generert varme. Over tid vil elektriske komponenter og ledere degraderes. Dette gir økt resistans, og økt varmeutvikling. Denne varmeutviklingen kan vi detektere med et IR kamera.

Vi kan ’finne feil, og rette disse før de forårsaker driftsstans eller farlige situasjoner. Uventede feil kan skape alvorlige situasjoner

Fordeler med termografering:

  • Mer effektive inspeksjoner.
  • Ingen avbrudd i  prosessen
  • Finn problemet før det oppstår
  • Reduksjon i driftskostnader, færre stopp
  • Unngår unødige og dyre stopp
  • Lettere å planlegge vedlikehold
  • Sikkerhet.