Vi leverer og monterer de fleste typer brannvarslingsanlegg, fra de enkle seriekoblede til mer avanserte adresserbare anlegg.

De fleste nybygg har krav om fulldekkende brannvarslingsanlegg i hht.TEK10. . I forskriftene omtales det hvordan eksisterende bygg skal oppgraderes opp til nåværende sikkerhetsnivå, (§ 2 FOBTOT). Dette betyr at de fleste næringsbygg, blokker og leilighetskomplekser må ettermontere brannvarslingsanlegg.

NØDLYS

Å sikre rømningsveier og merke utganger/nødutganger kan være avgjørende i en situasjon
hvor det lett kan oppstå panikk – ved brann og andre uforutsette hendinger som spenningsbortfall m.m. Mangel på lys kan lett skape panikk og gjøre redningsarbeidet vanskeligere. Et godt nødlysanlegg vil også være til stor hjelp når slukkeutstyr skal benyttes og redningsarbeid utføres.

Spør oss om hjelp hvis dere skal ha montert brannvasling eller nødlysanlegg.