Termografering

Termografering

 

 

 

 

 

Har du behov for en termografering av ditt sikringsskap? Vi i Fagerborg installasjon tar på oss oppdrag i Oslo, Akershus og omegn.

Fagerborg installasjon er et elektrikerfirma som holder til i Theresesgate 22 i Oslo. De fleste av våre kunder hører til Oslo, men vi har også flere faste kunder i Akershus, Follo og Lillestrøm. Vi utfører oppdrag for privatpersoner, så vel som bedrifter.

Hva er termografering?

Termografering er en metode for å se temperatur av en overflate. Ved hjelp av termografering kan vi se og evaluere termiske mønstre.

Når det går strøm gjennom et materiale blir det generert varme. Over tid vil elektriske komponenter og ledere degraderes. Dette gir økt resistans og økt varmeutvikling.

Hva gjør vi?

Under en termografering bruker vi et IR kamera, som er sensitivt for infrarød stråling, for å detektere varmeutviklingen som oppstår. Det gjør at vi kan finne feil og få rettet opp i disse før de forårsaker driftsstans eller farlige situasjoner i hjemmet.

IR kameraet kan også finne unødvendig varmetap fra bygningen, såkalt luftlekkasje. Vi utfører termografering for både privatpersoner og bedrifter.

Hvorfor er det viktig med termografering?

Når våre elektrikere benytter seg av termografering vil du få en mer effektiv inspeksjon av ditt elektriske anlegg. Termografering hjelper deg også å finne problemer i sikringsskapet ditt før de oppstår. Hvis en sikring for eksempel ikke er skrudd fast skikkelig, vil den bli overbelastet og dermed overopphetet.

Ved å avdekke slike feil tidlig, blir dine driftskostnader redusert. Du unngår dyre og unødvendige stopp i det elektriske anlegget. Videre opprettholder du sikkerhet i bygningen, og det blir lettere for deg å planlegge vedlikehold.

Andre tjenester

Våre elektrikere har kapasitet til å utføre det meste av elektrisk arbeid. I tillegg til termografering kan vi bistå deg med råd og veiledning i forbindelse med ombygging og rehabilitering. Vi hjelper deg med service når det er oppstått feil på dine elektriske anlegg, gjennomfører tilstandssjekk og foretar etterstramming av koblinger og jording av sikringskurser

Vi leverer også alle typer calling anlegg, brannvarslingsanlegg og sikrer dine rømningsveier med riktig nødlys. All dokumentasjon av vårt arbeid lagres på nett gjennom Boligmappa.no. Dette er boligens digitale servicehefte. Her samles all viktig dokumentasjon fra offentlige registre, håndverkere og boligeiere. Dermed kan fagpersonellet som skal utføre tjenester i din bolig enkelt finne den informasjonen de trenger på ett sted.

Trenger du hjelp med termografering? Kontakt oss i dag for et gunstig tilbud.

Kontakt Oss