Elektriker Majorstua

slide2Trenger du elektriker på Majorstua? Vi holder til i Theresesgt. 22 i Oslo, kort avstand fra Majorstua og Bislett. Fagerborg Installasjon AS ble etablert i 1946, og har i dag 15 ansatte. Vi påtar oss de aller fleste elektriker oppdrag på Majorstua, Bislett og generelt om i Oslo. Våre kunder er en lik fordeling av privatkunder og bedrifter. De siste årene har vi vært nøkkelpersoner ved total oppussing/nyanlegg av hotell, sykehus, legesenter, restauranter, boligblokker og garasjeanlegg.

Våre elektrikere har stor ekspertise innen faget, og dermed kan vi tilby tjenester av høyeste kvalitet. Dette er noen av våre tjenester:

El-sjekk

Nesten halvparten av alle branner i norske husstander er forårsaket av en elektrisk årsak. De fleste er feil bruk av apparater eller feil i det elektriske anlegget. Huseieren er selv ansvarlig for at elektriske anlegg til enhver tid i forskriftsmessig stand. Hovedvekter blir lagt på sikringsskapet. Ved en el-sjekk får du en oversikt over tilstanden på det på det elektriske anlegget. I tillegg kontrolleres jording bl.a på vannrør og stikkontakter. Trenger du elektriker på Majorstua? Kontakt Fagerborg i dag og motta et gunstig og uforpliktende tilbud

Termografering

Ved hjelp av termografering kan vi se og evaluere termiske mønstre.
Når det går strøm gjennom et materiale blir det generert varme.
Over tid vil elektriske komponenter og ledere degraderes. Dette gir økt resistans, og økt varmeutvikling. Denne varmeutviklingen kan vi detektere med et IR kamera. Vi kan finne feil, og rette disse før de forårsaker driftsstans eller farlige situasjoner. Uventede feil kan skape alvorlige situasjoner.

Fordeler med termografering:

  • Mer effektive inspeksjoner.
  • Ingen avbrudd i prosessen
  • Finn problemet før det oppstår
  • Reduksjon i driftskostnader, færre stopp
  • Unngår unødige og dyre stopp
  • Lettere å planlegge vedlikehold
  • Sikkerhet.

Brannvarsling

Vi leverer og monterer de fleste typer brannvarslingsanlegg, fra de enkle seriekoblede til mer avanserte adresserbare anlegg. De fleste nybygg har krav om fulldekkende brannvarslingsanlegg i hht.TEK10. I forskriftene omtales det hvordan eksisterende bygg skal oppgraderes opp til nåværende sikkerhetsnivå, (§ 2 FOBTOT). Dette betyr at de fleste næringsbygg, blokker og leilighetskomplekser må ettermontere brannvarslingsanlegg.

Trenger du elektriker på Majorstua, så kan du Klikke her for å lese mer om våre tjenester.

Vår allsidighet og kompetanse er vår styrke. Vi har kapasitet til å foreta de fleste jobber. Vi kommer gjerne og hjelper når du har fått feil på ditt elektriske anlegg. Vi har en policy som innebærer at du vil få “din egen elektriker”. Dvs. at vi prøver så langt det lar seg gjøre at kunden får en fast elektriker. Dette gjør at elektrikeren blir kjent med anlegget og kontaktpersoner hos kunden. Arbeidet kan da gjøres på en rasjonell og rimelig måte. Vi har vært i elektriker bransjen på Majorstua siden 1946, og har mye historie og kompetanse med oss.

Kontakt oss i dag. Vi er DIN elektriker på Majorstua og Bislett.

Kontakt Oss